Będą zmiany w opodatkowaniu przychodów ze źródeł nieujawnionych

Sejm uchwalił zmiany w opodatkowaniu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Nowelizację przepisów w tej kwestii wymusił wyrok Trybunału Konstytucyjnego.
W wyroku z 29 lipca 2014 r., sygn. akt P 49/13 Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych regulującego wysokość przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych.

Uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa, który ma dostosować przepisy do wyroku Trybunału z 29 lipca 2014 r. reguluje w dużej mierze nowe zasady w tej materii.

Nowelizacja ustanawia domniemanie tego, że dany przychód pochodzi z czynności zgodnej z prawem.

Za przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzące ze źródeł nieujawnionych uważa się przychody:-nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach obejmujące przychody ze źródeł wskazanych przez podatnika, ujawnione w nieprawidłowej wysokości;
-ze źródeł nieujawnionych obejmujące przychody ze źródeł niewskazanych przez podatnika i nieustalonych przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej;
-w kwocie odpowiadającej nadwyżce wydatku nad przychodami (dochodami) opodatkowanymi lub przychodami (dochodami) nieopodatkowanymi, uzyskanymi przed poniesieniem tego wydatku.
Obowiązek podatkowy z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych powstaje na ostatni dzień roku podatkowego, w którym powstał przychód w kwocie odpowiadającej nadwyżce wydatku nad przychodami (dochodami) opodatkowanymi lub przychodami (dochodami) nieopodatkowanymi.

Obowiązki dowodowe

Jeżeli podatnik nie udowodni uzyskania przychodów (dochodów) opodatkowanych lub przychodów (dochodów) nieopodatkowanych i nastąpiło przedawnienie zobowiązania podatkowego w stosunku do tych przychodów (dochodów), to ich uzyskanie podatnik będzie mógł uprawdopodobnić.

Zmiany w procedurze podatkowej

Uchwalone zmiany w Ordynacji podatkowej przewidują, że zobowiązanie podatkowe z tytułu opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy w tym zakresie.

W stosunku do przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, które powstały przed wejściem w życie omawianej nowelizacji i co do których nie upłynął termin przedawnienia prawa do ustalenia zobowiązania podatkowego stosowane będą przepisy omawianej nowelizacji.

Większość przepisów omawianej nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r. Trafiła ona teraz do prac w Senacie.

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.