Za這瞠nie sp馧ki z o.o. - od czego zacz望?

Sp馧ka z ograniczon odpowiedzialno軼i jest coraz bardziej popularna w naszym kraju. Zgodnie z postanowieniami kodeksu sp馧ek handlowych, jest to rodzaj sp馧ki kapita這wej, kt鏎a mo瞠 zosta utworzona przez jedn albo wi璚ej os鏏. Kapita zak豉dowy sp馧ki powinien wynosi co najmniej 5000 z這tych.
Sp馧ka z ograniczon odpowiedzialno軼i jest coraz bardziej popularna w naszym kraju. Zgodnie z postanowieniami kodeksu sp馧ek handlowych, jest to rodzaj sp馧ki kapita這wej, kt鏎a mo瞠 zosta utworzona przez jedn albo wi璚ej os鏏. Kapita zak豉dowy sp馧ki powinien wynosi co najmniej 5000 z這tych.Do powstania sp馧ki z ograniczon odpowiedzialno軼i wymaga si zawarcia umowy sp馧ki, wniesienia przez wsp鏊nik闚 wk豉d闚 na pokrycie ca貫go kapita逝 zak豉dowego, a w razie obj璚ia udzia逝 za cen wy窺z od warto軼i nominalnej, tak瞠 wniesienia nadwy磬i, z uwzgl璠nieniem art. 158 11 KSH, powo豉nia zarz康u, ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, je瞠li wymaga tego ustawa lub umowa sp馧ki oraz wpisu do rejestru.Umowa sp馧ki z ograniczon odpowiedzialno軼i powinna by sporz康zona w formie aktu notarialnego. Dokument musz podpisa wszyscy wsp鏊nicy sp馧ki.Firma sp馧ki mo瞠 by obrana dowolnie; powinna jednak zawiera dodatkowe oznaczenie "sp馧ka z ograniczon odpowiedzialno軼i". Dopuszczalne jest u篡wanie w obrocie skr鏒u "sp馧ka z o.o." lub "sp. z o.o.".- Warto w tym kontek軼ie podkre郵i, 瞠 w momencie podpisania umowy powstaje sp馧ka w organizacji - podkre郵a mecenas Robert Nogacki, za這篡ciel Kancelarii Prawnej Skarbiec.Od momentu podpisania umowy nale篡 pos逝giwa si firm sp馧ki i od tego momentu sp馧ka ma maksymalnie 6 miesi璚y na wpis do KRS. Je瞠li w tym czasie sp馧ka nie zostanie zarejestrowana, umowa sp馧ki zostaje rozwi您ana. Nale篡 zaznaczy, i w takim przypadku wsp鏊nicy maj obowi您ek sp豉ci wszystkie zobowi您ania sp馧ki w organizacji. Je瞠li po zarejestrowaniu sp馧ki zosta造 stwierdzone braki wynik貫 z niedope軟ienia przepis闚 prawa, s康 rejestrowy z urz璠u albo na wniosek os鏏 maj帷ych interes prawny, wzywa sp馧k do usuni璚ia brak闚 i wyznacza w tym celu odpowiedni termin. W sytuacji, w kt鏎ej sp馧ka nie uczyni zado嗆 wezwaniu, o kt鏎ym mowa powy瞠j, w闚czas s康 rejestrowy mo瞠 nak豉da grzywny wed逝g zasad okre郵onych w przepisach o Krajowym Rejestrze S康owym.Obowi您ek zg這szenia sp馧ki do KRS spoczywa na Zarz康zie sp馧ki. Zg這szenie nast瘼uje na odpowiednim formularzu, zazwyczaj na tzw. druku KRS-W3, w s康zie rejestrowym w豉軼iwym ze wzgl璠u na siedzib sp馧ki. Do wniosku nale篡 ponadto do陰czy druki:- KRS-WE - zawieraj帷y informacje o wsp鏊nikach;
- KRS-WM -wskazuj帷y na informacje o przedmiocie dzia豉lno軼i;
- KRS-WK - zawieraj帷y informacje o osobach uprawnionych do reprezentowania sp馧ki.
Opr鏂z druk闚 urz璠owych, zgodnie z art. 167 KSH, do zg這szenia sp馧ki nale篡 do陰czy:

- umow sp馧ki;
- o鈍iadczenie wszystkich cz這nk闚 zarz康u, 瞠 wk豉dy na pokrycie kapita逝 zak豉dowego zosta造 wniesione w ca這軼i przez wszystkich wsp鏊nik闚;
- podpisan przez wszystkich cz這nk闚 zarz康u list wsp鏊nik闚 z podaniem nazwiska i imienia lub firmy (nazwy) oraz liczby i warto軼i nominalnej udzia堯w ka盥ego z nich;
- adresy cz這nk闚 zarz康u;
- dow鏚 op豉ty s康owej w wysoko軼i 500 PLN podaj帷 w tytule "op豉ta od wniosku rejestrowego sp馧ki (tu nazwa sp馧ki)";
- dow鏚 op豉ty za zg這szenie w Monitorze Sadowym i Gospodarczym w wysoko軼i 100 PLN.
Nowo powstawa豉 sp. z o.o. zobowi您ana jest w terminie 21 dni od uzyskania wpisu do KRS zg這szenia do urz璠u skarbowego danych uzupe軟iaj帷ych na odpowiednim druku.Autorem jest:

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuj帷a si w przeciwdzia豉niu bezprawiu urz璠niczemu i w kontrolach podatkowych