Art. 106 KK

CZĘŚĆ OGÓLNA ROZDZIAŁ XII Zatarcie Skazania

Art. 106. Z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe; wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych.