Art. 108 KK

CZĘŚĆ OGÓLNA ROZDZIAŁ XII Zatarcie Skazania

 

Art. 108. Jeżeli sprawcę skazano za dwa lub więcej nie pozostających w zbiegu przestępstw, jak również jezeli skazany po rozpoczeciu, lecz przed upływem okresu wymaganego do zatarcia skazania ponownie popełnił przesępstwo, dopuszczalne jest tylko jednoczesne zatarcie wszystkich skazań.

Art. 108. Jeżeli sprawcę skazano za dwa lub więcej nie pozostających w zbiegu przestępstw, jak również jezeli skazany po rozpoczeciu, lecz przed upływem okresu wymaganego do zatarcia skazania ponownie popełnił przesępstwo, dopuszczalne jest tylko jednoczesne zatarcie wszystkich skazań.