Art. 324 KK

CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XXXIX Przestępstwa przeciwko obowiązkowi pełnienia służby wojskowej

 

Art. 324. § 1. Środkami karnymi stosowanymi wobec żołnierzy są także:
1)obniżenia stopnia wojskowego
2) wydalenie z zawodowej służby wojskowej,
3) degradacja.
§ 2. Wobec żołnierzy służby zasadniczej nie orzeka się środka karnego wymienionego w art. 39 pkt 7.

Art. 324. § 1. Środkami karnymi stosowanymi wobec żołnierzy są także:
1)obniżenia stopnia wojskowego
2) wydalenie z zawodowej służby wojskowej,
3) degradacja.
§ 2. Wobec żołnierzy służby zasadniczej nie orzeka się środka karnego wymienionego w art. 39 pkt 7.