Rozdział I Kodeksu karnego

W Rozdziale I Kodeksu Karnego zostało określone kto podlega odpowiedzialności karnej. Przedstawiona jest także definicja czynu zabronionego oraz okoliczności, w których można mówić o zbrodni lub występku.
 • Art. 1 KK

 • CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej

 • Art. 2 KK

  CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej

 • Art. 3 KK

  CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej

 • Art. 4 KK

  CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej

 • Art. 5 KK

  CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej

 • Art. 6 KK

  CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej

 • Art. 7 KK

  CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej

 • Art. 8 KK

  CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej

 • Art. 9 KK

  CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej

 • Art. 10 KK

  CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej

 • Art. 11 KK

  CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej

 • Art. 12 KK

  CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej