Rozdział II Kodeksu karnego

Rozdział II mówi o tym, kiedy mamy do czynienia z usiłowaniem popełnienia przestępstwa i jakie grożą za to kary. W rozdziale tym zostały także zdefiniowane konsekwencje współudziału w popełnieniu czynu zabronionego, łącznie z podżeganiem i pomocnictwem.
 • Art. 13 KK

  CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział II Formy popełnienia przestępstwa

 • Art. 14 KK

  CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział II Formy popełnienia przestępstwa

 • Art. 15 KK

  CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział II Formy popełnienia przestępstwa

 • Art. 16 KK

  CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział II Formy popełnienia przestępstwa

 • Art. 17 KK

  CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział II Formy popełnienia przestępstwa

 • Art. 18 KK

  CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział II Formy popełnienia przestępstwa

 • Art. 19 KK

  CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział II Formy popełnienia przestępstwa

 • Art. 20 KK

  CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział II Formy popełnienia przestępstwa

 • Art. 21 KK

  CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział II Formy popełnienia przestępstwa

 • Art. 22 KK

  CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział II Formy popełnienia przestępstwa

 • Art. 23 KK

  CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział II Formy popełnienia przestępstwa

 • Art. 24 KK

  CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział II Formy popełnienia przestępstwa