Rozdział VI - Zasady wymiaru kary i środków karnych

Rozdział VI określa kompetencje Sądu w wymierzaniu kar. Zostało w nim zawarte, iż Sąd może wymierzać kary według swojego uznania, po zapoznaniu motywacji, okoliczności łagodzących lub obostrzających i skutków przestępstwa. Opisane zostały także procedury względem przestępców młodocianych.
 • Art. 53 KK

  CZĘŚĆ OGÓLNA ROZDZIAŁ VI Zasady wymiaru kary i środków...

 • Art. 54 KK

  CZĘŚĆ OGÓLNA ROZDZIAŁ VI Zasady wymiaru kary i środków...

 • Art. 55 KK

  CZĘŚĆ OGÓLNA ROZDZIAŁ VI Zasady wymiaru kary i środków...

 • Art. 56 KK

  CZĘŚĆ OGÓLNA ROZDZIAŁ VI Zasady wymiaru kary i środków...

 • Art. 57 KK

  CZĘŚĆ OGÓLNA ROZDZIAŁ VI Zasady wymiaru kary i środków...

 • Art. 58 KK

  CZĘŚĆ OGÓLNA ROZDZIAŁ VI Zasady wymiaru kary i środków...

 • Art. 59 KK

  CZĘŚĆ OGÓLNA ROZDZIAŁ VI Zasady wymiaru kary i środków...

 • Art. 60 KK

  CZĘŚĆ OGÓLNA ROZDZIAŁ VI Zasady wymiaru kary i środków...

 • Art. 61 KK

  CZĘŚĆ OGÓLNA ROZDZIAŁ VI Zasady wymiaru kary i środków...

 • Art. 62 KK

  CZĘŚĆ OGÓLNA ROZDZIAŁ VI Zasady wymiaru kary i środków...

 • Art. 63 KK

  CZĘŚĆ OGÓLNA ROZDZIAŁ VI Zasady wymiaru kary i środków...