Rozdział X - Środki zabezpieczające

Rozdział X mówi o przypadkach umieszczenia sprawcy z woli Sądu w zakładzie zamkniętym lub psychiatrycznym w ramach środków zabezpieczających przy społecznej szkodliwości czynów popełnionych (m.in. w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych). Określa także długość takiego pobytu jako nie ustaloną z góry.
 • Art. 93 KK

  CZĘŚĆ OGÓLNA ROZDZIAŁ X Środki zabezpieczające

 • Art. 94 KK

  CZĘŚĆ OGÓLNA ROZDZIAŁ X Środki zabezpieczające

 • Art. 95 KK

  CZĘŚĆ OGÓLNA ROZDZIAŁ X Środki zabezpieczające

 • Art. 96 KK

  CZĘŚĆ OGÓLNA ROZDZIAŁ X Środki zabezpieczające

 • Art. 97 KK

  CZĘŚĆ OGÓLNA ROZDZIAŁ X Środki zabezpieczające

 • Art. 98 KK

  CZĘŚĆ OGÓLNA ROZDZIAŁ X Środki zabezpieczające

 • Art. 99 KK

  CZĘŚĆ OGÓLNA ROZDZIAŁ X Środki zabezpieczające

 • Art. 100 KK

  CZĘŚĆ OGÓLNA ROZDZIAŁ X Środki zabezpieczające