Rozdział XI - Przedawnienie

W Rozdziale XI zostały opisane okoliczności, w których karalność przestępstwa ustaje ze względu na przedawnienie czynu. Zostało także zawarte, że przepisy te nie obowiązują w stosunku do zbrodni przeciwko pokojowi, ludzkości i przestępstw wojennych.
  • Art. 101 KK

   CZĘŚĆ OGÓLNA ROZDZIAŁ XI Przedawnienie

  • Art. 102 KK

   CZĘŚĆ OGÓLNA ROZDZIAŁ XI Przedawnienie

  • Art. 103 KK

   CZĘŚĆ OGÓLNA ROZDZIAŁ XI Przedawnienie

  • Art. 104 KK

   CZĘŚĆ OGÓLNA ROZDZIAŁ XI Przedawnienie

  • Art. 105 KK

   CZĘŚĆ OGÓLNA ROZDZIAŁ XI Przedawnienie