Rozdział XII - Zatarcie Skazania

Rozdział XII mówi o czasie, po którym następuje zatarcia skazania. Jest to odpowiednio 5 lat przy grzywnie lub karze ograniczenia wolności (z możliwością ubiegania się o skrócenie do 3 lat) do 10 lat przy pozbawieniu wolności na 25 lat lub dożywociu. W rozdziale zostało także zawarte w jakich okolicznościach skazanie nie podlega zatarciu.
  • Art. 106 KK

    CZĘŚĆ OGÓLNA ROZDZIAŁ XII Zatarcie Skazania

  • Art. 107 KK

    CZĘŚĆ OGÓLNA ROZDZIAŁ XII Zatarcie Skazania

  • Art. 108 KK

    CZĘŚĆ OGÓLNA ROZDZIAŁ XII Zatarcie Skazania