Rozdział XIII - Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą

W Rozdziale XIII określono kogo obowiązuje polska ustawa karna ? są to zarówno obywatele polscy, przebywający za granicą, jak i cudzoziemcy na terenie Polski, a także ci, którzy popełnili czyn szkodzący interesom Polski. W rozdziale ustalono także zasady postępowania wobec obywateli polskich, którzy wyrok otrzymali za granicą.
 • Art. 109 KK

  CZĘŚĆ OGÓLNA ROZDZIAŁ XIII Odpowiedzialność za...

 • Art. 110 KK

  CZĘŚĆ OGÓLNA ROZDZIAŁ XIII Odpowiedzialność za...

 • Art. 111 KK

  CZĘŚĆ OGÓLNA ROZDZIAŁ XIII Odpowiedzialność za...

 • Art. 112 KK

  CZĘŚĆ OGÓLNA ROZDZIAŁ XIII Odpowiedzialność za...

 • Art. 113 KK

  CZĘŚĆ OGÓLNA ROZDZIAŁ XIII Odpowiedzialność za...

 • Art. 114 KK

  CZĘŚĆ OGÓLNA ROZDZIAŁ XIII Odpowiedzialność za...