Rozdział XVI - Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne

Rozdział XVI, jako pierwszy rozdział części szczególnej, określa postępowanie w przypadku przestępstw wojennych, przeciwko pokojowi oraz ludzkości. Mowa jest tu między innymi o karze za wszczynanie wojny (najwyższa), przewożenie środków masowej zagłady, przemoc, groźbę, publiczne nawoływanie (najniższa). Rozdział ten chroni grupy narodowe, etniczne czy światopoglądowe.
 • Art. 117 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XVI Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 118 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XVI Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 119 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XVI Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 120 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XVI Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 121 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XVI Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 122 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XVI Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 123 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XVI Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 124 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XVI Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 125 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XVI Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 126 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XVI Przestępstwa przeciwko...