Rozdział XIX - Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu

Rozdział XIX opisuje kary za pozbawienie życia drugiego człowieka. Dotyczy to zarówno morderstwa, jak i udzielenia pomocy w popełnieniu samobójstwa oraz podczas dokonania aborcji lub nakłonienia do niej. Mowa jest także o postępowaniu wobec osób, które spowodowały uszczerbek na zdrowiu drugiej osoby, na przykład podczas bójki lub nie udzielenia pomocy.
 • Art. 148 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XIX Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 149 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XIX Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 150 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XIX Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 151 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XIX Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 152 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XIX Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 153 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XIX Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 154 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XIX Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 155 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XIX Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 156 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XIX Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 157 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XIX Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 158 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XIX Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 159 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XIX Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 160 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XIX Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 161 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XIX Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 162 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XIX Przestępstwa przeciwko...