Rozdział XX - Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu

Rozdział XX traktuje o konsekwencjach umyślnego lub nieumyślnego spowodowania zagrożeniach życia, zdrowia lub mienia, w takich przypadkach, jak: spowodowanie pożaru, zagrożenia epidemiologicznego, przejęcie statku lub samolotu czy pozbawienie dostępu do urządzeń użyteczności publicznej (woda, prąd).
 • Art. 163 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XX Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 164 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XX Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 165 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XX Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 166 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XX Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 167 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XX Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 168 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XX Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 169 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XX Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 170 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XX Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 171 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XX Przestępstwa przeciwko..