Rozdział XXI - Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

Rozdział XXI mówi o sprowadzaniu bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy dużych rozmiarów w komunikacji, zarówno w ruchu lądowym, wodnym, jak i powietrznym. Mowa jest także o karach za prowadzeniu pojazdów w stanie nietrzeźwości oraz o dopuszczanie do jazdy pojazdów niesprawnych.
 • Art. 173 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXI Przestępstwa przeciwku...

 • Art. 174 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXI Przestępstwa przeciwku...

 • Art. 175 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXI Przestępstwa przeciwku...

 • Art. 176 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXI Przestępstwa przeciwku...

 • Art. 177 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXI Przestępstwa przeciwku...

 • Art. 178 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXI Przestępstwa przeciwku...

 • Art. 179 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXI Przestępstwa przeciwku...

 • Art. 180 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXI Przestępstwa przeciwku...