Rozdział XXII - Przestępstwa przeciwko środowisku

W rozdziale XXII zostały opisane zasady postępowania wobec osób, które dopuściły się zanieczyszczenia wody, powietrza lub ziemi, zarówno umyślnie, jak i nieumyślnie. Rozdział mówi także o przetwarzaniu, sprowadzaniu i składowaniu odpadów i substancji, które zagrażają środowisku oraz o terenach objętych ochroną ze względów przyrodniczych.
 • Art. 181 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXII Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 182 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXII Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 183 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXII Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 184 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXII Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 185 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXII Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 186 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXII Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 187 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXII Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 188 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXII Przestępstwa przeciwko..