Rozdział XXIII - Przestępstwa przeciwko wolności

Rozdział XXIII określa stosunek prawny do czynów takich jak: pozbawienie wolności, handel ludźmi, nękanie, powodowanie poczucia zagrożenia, przemoc oraz utrwalanie zdjęć o charakterze seksualnym. Jednocześnie mowa o tym, że ściganie następuje na wniosek poszkodowanego.
 • Art. 189 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXIII Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 190 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXIII Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 191 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXIII Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 192 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXIII Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 193 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXIII Przestępstwa przeciwko...