Rozdział XXIV - Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania

Rozdział XXIV składa się z trzech artykułów, które opisują sposoby karania za zakłócanie aktów religijnych oraz za szykanowanie człowieka ze względu na jego wyznanie. Mowa jest także o obrazie uczuć religijnych i znieważanie przedmiotów czci religijnej.
  • Art. 194 KK

    CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXIV Przestępstwa przeciwko...

  • Art. 195 KK

    CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXIV Przestępstwa przeciwko...

  • Art. 196 KK

    CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXIV Przestępstwa przeciwko..