Rozdział XXV - Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności

Rozdział XXV poświęcony jest przestępstwom przeciw wolności seksualnej i obyczajowej. Przedstawiono tam między innymi kary za czyny takie jak: doprowadzenie do obcowania płciowego osoby nieletniej, prostytucji, wykorzystanie osoby niepełnosprawnej lub chorej psychicznie, gwałt, prezentowanie treści pornograficznych i pedofilskich.
 • Art. 197 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXV Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 198 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXV Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 199 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXV Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 200 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXV Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 201 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXV Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 202 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXV Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 203 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXV Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 204 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXV Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 205 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXV Przestępstwa przeciwko...