Rozdział XXX - Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości

W Rozdział XXX zostały opisane metody karania za składanie fałszywych zeznań w sądzie, fałszowanie lub zatajanie dowodów, utrudnianie śledztwa i rozpowszechnianie tajnych informacji z przebiegu dochodzenia, próby wpłynięcia na świadków. Uregulowano tu także kwestię ucieczki oraz pomocy w jej organizacji.
 • Art. 232 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXVIII Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 233 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXVIII Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 234 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXVIII Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 235 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXVIII Przestępstwa przeciwko...

  • Art. 236 KK

   CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXVIII Przestępstwa przeciwko...

  • Art. 237 KK

   CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXVIII Przestępstwa przeciwko...

  • Art. 238 KK

   CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXVIII Przestępstwa przeciwko...

  • Art. 239 KK

   CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXVIII Przestępstwa przeciwko...

   • Art. 240 KK

    CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXVIII Przestępstwa przeciwko...

   • Art. 241 KK

    CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXVIII Przestępstwa przeciwko...

   • Art. 242 KK

    CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXVIII Przestępstwa przeciwko...

   • Art. 243 KK

    CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXVIII Przestępstwa przeciwko...

    • Art. 244 KK

     CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXVIII Przestępstwa przeciwko...

    • Art. 245 KK

     CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXVIII Przestępstwa przeciwko...

    • Art. 246 KK

     CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXVIII Przestępstwa przeciwko...

    • Art. 247 KK

     CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXVIII Przestępstwa przeciwko...