Rozdział XXIX - Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego

W Rozdział XXIX zostały opisane metody karania za składanie fałszywych zeznań w sądzie, fałszowanie lub zatajanie dowodów, utrudnianie śledztwa i rozpowszechnianie tajnych informacji z przebiegu dochodzenia, próby wpłynięcia na świadków. Uregulowano tu także kwestię ucieczki oraz pomocy w jej organizacji.
 • Art. 222 KK

 • CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXIX Przestępstwa przeciwko...
 • Art. 223 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXIX Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 224 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXIX Przestępstwa przeciwko....

 • Art. 225 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXIX Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 226 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXIX Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 227 KK

 • CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXIX Przestępstwa przeciwko...
 • Art. 228 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXIX Przestępstwa przeciwko...

  Art. 229 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXIX Przestępstwa przeciwko...

  Art. 230 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXIX Przestępstwa przeciwko...

  Art. 231 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXIX Przestępstwa przeciwko...