Rozdział XXXIII - Przestępstwa przeciwko ochronie informacji

Rozdział XXXIII dotyczy sytuacji, takich jak wykorzystywanie informacji niejawnych, bezprawne otwieranie lub zniszczenie cudzych dokumentów. Mowa tu także o zakłócaniu systemu komputerowego lub sieci telefonicznej oraz pozyskiwaniu cudzych haseł i kodów dostępu.
 • Art. 265 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXXIII Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 266 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXXIII Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 267 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXXIII Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 268 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXXIII Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 269 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXXIII Przestępstwa przeciwko...