Rozdział XXXIV - Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów

W Rozdziale XXXIV opisano kary za podrabianie dokumentów. Mowa tam na przykład o wykorzystaniu cudzego podpisu na dokumencie lub blankiecie, wypisywaniu fałszywych danych lub zeznań przez funkcjonariuszy w oficjalnych dokumentach i wyłudzanie poświadczenia nieprawdy
 • Art. 270 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXXIV Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 271 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXXIV Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 272 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXXIV Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 273 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXXIV Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 274 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXXIV Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 276 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXXIV Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 275 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXXIV Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 277 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXXIV Przestępstwa przeciwko...