Rozdział XXXV - Przestępstwa przeciwko mieniu

Rozdział XXXV określa zakres karania w przypadku kradzieży. Wyszczególniono tam między innymi kary za kradzież z włamaniem, kradzież od osoby najbliższej, rozbój z bronią, jak również przywłaszczenie lub zniszczenia cudzego mienia, takich jak samochód lub drewno z lasu.
 • Art. 278 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXXV Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 279 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXXV Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 280 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXXV Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 281 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXXV Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 282 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXXV Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 283 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXXV Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 284 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXXV Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 285 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXXV Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 286 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXXV Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 287 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXXV Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 288 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXXV Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 289 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXXV Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 290 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXXV Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 291 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXXV Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 292 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXXV Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 293 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXXV Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 294 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXXV Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 295 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXXV Przestępstwa przeciwko...