Rozdział XXXVII Kodeksu karnego

Rozdział XXXVII jest ostatnim rozdziałem części szczególnej Kodeksu Karnego. Dotyczy on podrabiania pieniędzy i innych środków płatniczych zarówno polskich, jak i zagranicznych, podrabiania znaków urzędowych, papierów i znaków wartościowych.
 • Art. 310 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXXVIII Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 311 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXXVIII Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 312 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXXVIII Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 313 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXXVIII Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 314 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXXVIII Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 315 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXXVIII Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 316 KK

  CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXXVIII Przestępstwa przeciwko...