Rozdział XXXIX - Przestępstwa przeciwko obowiązkowi pełnienia służby wojskowej

W Rozdziale XXXIX opisano jakim karom podlega żołnierz, gdy wstrzymuje się od pełnienia służby. Wyszczególniono między innymi sytuacje, kiedy żołnierz samowolnie opuszcza swoją jednostkę, dopuszcza się dezercji z innymi żołnierzami czy odmawia pełnienia służby. W rozdziale opisano także postępowanie podczas dobrowolnego powrotu przy krótkiej nieobecności.
 • Art. 317 KK

  CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XXXIX Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 318 KK

  CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XXXIX Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 319 KK

  CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XXXIX Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 320 KK

  CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XXXIX Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 321 KK

  CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XXXIX Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 322 KK

  CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XXXIX Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 323 KK

  CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XXXIX Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 324 KK

  CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XXXIX Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 325 KK

  CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XXXIX Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 326 KK

  CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XXXIX Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 327 KK

  CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XXXIX Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 328 KK

  CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XXXIX Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 329 KK

  CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XXXIX Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 330 KK

  CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XXXIX Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 331 KK

  CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XXXIX Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 332 KK

  CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XXXIX Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 333 KK

  CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XXXIX Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 334 KK

  CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XXXIX Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 335 KK

  CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XXXIX Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 336 KK

  CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XXXIX Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 337 KK

  CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XXXIX Przestępstwa przeciwko...