Rozdział XL - Przestępstwa przeciwko zasadom dyscypliny wojskowej

Rozdział XL określa jakim karom podlega żołnierz w przypadku braku dyscypliny. Opisano tam między innymi konsekwencje niewykonania rozkazu, który nie jest przestępstwem, stosowania przemocy lub groźby w stosunku do przełożonego lub jego znieważenia.
 • Art. 338 KK

  CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XL Przestępstwa przeciwko zasadom...

 • Art. 339 KK

  CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XL Przestępstwa przeciwko zasadom...

 • Art. 340 KK

  CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XL Przestępstwa przeciwko zasadom...

 • Art. 341 KK

  CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XL Przestępstwa przeciwko zasadom...

 • Art. 342 KK

  CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XL Przestępstwa przeciwko zasadom...