Rozdział XLI - Przestępstwa przeciwko zasadom postępowania z podwładnymi

Rozdział XLI reguluje kwestie związane z relacjami żołnierza z podwładnym. Mowa tu między innymi o karze za znieważenie i poniżenie podwładnego, znęcaniu się psychicznym lub fizycznym. Przepisy te dotyczą żołnierzy w stosunku do innych żołnierzy młodszych stopniem.
 • Art. 343 KK

  CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XLI Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 344 KK

  CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XLI Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 345 KK

  CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XLI Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 346 KK

  CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XLI Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 347 KK

  CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XLI Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 348 KK

  CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XLI Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 349 KK

  CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XLI Przestępstwa przeciwko...