Rozdział XLII Kodeksu karnego

Rozdział XLII poświęcony jest konsekwencjom nieostrożnego obchodzenia się z bronią oraz wypadkom przez nie spowodowanym. Opisano tu sytuacje zarówno wynikające z nieumiejętnego obsługiwania się bronią, jak i pojazdami mechanicznymi, w wyniku których druga osoba mogła zostać zraniona lub zabita.
 • Art. 350 KK

  CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XLII Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 351 KK

  CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XLII Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 352 KK

  CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XLII Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 353 KK

  CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XLII Przestępstwa przeciwko..