Rozdział XLIII - Przestępstwa przeciwko zasadom pełnienia służby

W Rozdziale XLIII została poruszona kwestia naruszenia obowiązku służby, powodując zagrożenie lub szkodę. Rozdział opisuje także konsekwencje odbywania służby pod wpływem środków odurzających. Jednocześnie ostatni artykuł podkreśla, że ściganie żołnierza do odpowiedzialności następuje na wniosek dowódcy jednostki.
  • Art. 354 KK

    CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XLII Przestępstwa przeciwko...

  • Art. 355 KK

    CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XLII Przestępstwa przeciwko...