Rozdział XLIV - Przestępstwa przeciwko mieniu wojskowemu

Rozdział XLIV, który jest ostatnim rozdziałek Kodeksu Karnego, dotyczy samowoli w wojsku. Mowa tu na przykład o karach za samowolne dysponowanie bronią, amunicją lub materiałem wybuchowym czy też statkiem morskim, powietrznym lub innym pojazdem mechanicznym, którego właścicielem jest Wojsko Polskie.
 • Art. 358 KK

  CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XLIV Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 359 KK

  CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XLIV Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 360 KK

  CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XLIV Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 361 KK

  CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XLIV Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 362 KK

  CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XLIV Przestępstwa przeciwko...

 • Art. 363 KK

  CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XLIV Przestępstwa przeciwko...