Czujemy kryzys w kościach? Mniej chętnych do kredytów!

Większość z nas nie przewiduje w tym roku poważniejszych decyzji dotyczących swoich domowych finansów. Ale ci, którzy zamierzają coś przy nich majstrować, myślą raczej o oszczędzaniu niż zaciąganiu kolejnych kredytów. Czujemy w kościach nadchodzące chude czasy?
O finansowe plany Polaków na ten rok zapytał w grudniu 2011 r. instytut Homo Homini na zlecenie Deutsche Banku PBC. Ponad połowa z nas nie ma jeszcze pomysłu na swoje decyzje finansowe - 56 proc. ankietowanych oświadczyło, że nie planuje w tym roku żadnych szczególnych czynności związanych ze swoimi domowymi finansami. Wśród tych, którzy mają jakiś pomysł, najwięcej jest takich, którzy zdecydują się na lokaty (prawie 18 proc.). Ponad 10 proc. osób chciałoby nie tyle założyć jakąś nową lokatę, ile wręcz rozpocząć długoterminowe oszczędzanie z myślą o dodatkowej emeryturze.

Z drugiej strony tylko niecałe 7 proc. rozważa zaciągnięcie kredytu gotówkowego, a nieco ponad 3 proc. zastanawia się nad kredytem hipotecznym. Widać wyraźnie, że w planach na ten rok zdecydowanie przeważa u nas gromadzenie oszczędności, a z ostrożnością podchodzimy do zaciągania kolejnych kredytów.

Zdaniem Jacka Buczyńskiego, głównego ekonomisty Deutsche Banku PBC, takie podejście świadczy o pewnych obawach Polaków co do najbliższej przyszłości. - Nie jest zaskoczeniem, że w okresie niepewności najczęściej wybieramy bezpieczne formy oszczędzania, czyli głównie lokaty bankowe. Cieszy to, że w planach Polaków pojawia się samodzielne oszczędzanie na emeryturę - dodaje Buczyński. W poprzednim sondażu, przeprowadzonym przez Deutsche Bank PBC w lutym 2011 r. zaledwie nieco ponad 5 proc. respondentów przyznało, że pod wpływem trwającej wówczas debaty o emeryturach założyło lokatę w banku, od tego zaczynając myślenie o przyszłości.

Założenie lokaty terminowej w ciągu najbliższych 12 miesięcy deklarują najczęściej osoby najmłodsze (28 proc.) i najstarsze (25 proc.). To średnio dwa razy więcej niż w grupie wiekowej 25-34 lata. Badanie potwierdza niższe zainteresowanie finansami ze strony pań - działania związane ze swoim portfelem chce podjąć w przyszłym roku 53 proc. mężczyzn i tylko 36 proc. kobiet.

Co ciekawe, zamiar oszczędzania na emeryturę rośnie wraz z wiekiem. W grupach 35-65 lat deklaruje go 13 proc. respondentów, natomiast w grupach 18-34 lata wskaźnik ten wynosi 6-8 proc. Badanie pokazało, że ludzie młodzi koncentrują się raczej na produktach finansowych pierwszej potrzeby, czyli ROR-ach, które chce założyć 11 proc. respondentów w wieku 18-24 lat.

Więcej o: