Najwięcej skarg na tzw. podwójne OC

W ubiegłym roku do rzecznika ubezpieczonych wpłynęło blisko 15 tys. skarg na ubezpieczycieli. Połowa skarg dotyczyła obowiązkowego ubezpieczenia OC
Na co w ubiegłym roku skarżyli się klienci zakładów ubezpieczeń? Przede wszystkim na tzw. podwójne OC, problemy z uzyskaniem zwrotu składki ubezpieczeniowej za niewykorzystany okres ubezpieczenia oraz na wysokość cen polis.

Dwa pierwsze problemy zostaną rozwiązane już 11 lutego. Wtedy wejdzie w życie nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, która m.in. likwiduje problem podwójnego OC. Chodzi o to, że klient będzie mógł w każdej chwili zrezygnować z drugiej niepotrzebnej polisy, której zapomniał wypowiedzieć i ubezpieczył się w innym towarzystwie. Jednocześnie ubezpieczenie nie będzie się automatycznie przedłużało po sprzedaży auta.

Drugi problem - zwrot składki ubezpieczeniowej za niewykorzystany okres ubezpieczenia - również zostanie zlikwidowany dzięki nowym przepisom. Ubezpieczyciele będą zobligowani do zwrotu niewykorzystanej części składki za każdy dzień, a nie - jak do tej pory - za cały miesiąc.

Ustawa nie rozwiązuje problemów z dodatkowym ubezpieczeniem AC. Ponieważ autocasco jest umową dobrowolną, to w ustawie nie jest ona regulowana. A również z AC kierowcy mieli dużo problemów. W ubiegłym roku do rzecznika ubezpieczonych wpłynęło 1,4 tys. skarg związanych z praktykami ubezpieczycieli.

Co dziesiąta skarga dotyczyła ubezpieczeń na życie. Spory w tej grupie najczęściej dotyczyły wysokości świadczenia, w tym zaniżenia procentu uszczerbku na zdrowiu, jak też zbyt niskiej kwoty przyznanego świadczenia. Pozostałe zarzuty podnoszone pod adresem zakładów ubezpieczeń dotyczyły m.in. odmowy uznania roszczenia przez zakład ubezpieczeń.