Aktywa funduszy inwestycyjnych wzrosły 13. miesiąc z rzędu

Ich wartość wynosi po sierpniu ponad 171 mld zł. Od początku roku aktywa TFI wzrosły o 17,6 proc., czyli o 25,7 mld zł - podała firma Analizy Online oraz Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, które monitorują rynek.
Według szacunków obydwu firm bilans sprzedaży wyniósł około +1,7 mld zł, na co w dużej mierze złożyły się wpłaty do kilku funduszy dedykowanych prywatnym inwestorom. Wynik z zarządzania również był dodatni, głównie dzięki dobrej koniunkturze na warszawskim parkiecie.

W omawianym okresie wskaźnik szerokiego rynku WIG zyskał 4,1 proc., a indeks spółek małych sWIG80 7,3 proc. - Dzięki temu fundusze akcji małych i średnich spółek zarobiły średnio 4,4 proc., a akcji uniwersalnych 3,1 proc. Również fundusze mieszane inwestujące na naszym rynku wypracowały w większości zysk, mimo niekorzystnej koniunktury na krajowym rynku długu - czytamy w raporcie.

Najwięcej pieniędzy (wzrost o ponad 12 proc.) inwestorzy przelali do funduszy absolutnej stopy zwrotu. Stało się tak głównie dzięki udanej subskrypcji na nowy fundusz PKO TFI. Prawie 8-proc. dynamikę zanotowały fundusze aktywów niepublicznych oraz fundusze rynku surowców.

Przyrost aktywów TFI mógł być jeszcze wyższy, gdyby nie słaba koniunktura na zagranicznych giełdach.