Kredyty dla młodych małżeństw - państwo dopłaci na dobry start

Młodzi ludzie, którzy zwarli związek małżeński, muszą podjąć koleją ważną życiową decyzję - jest nią zakup własnego mieszkania. To właśnie z myślą o nich powstał program Rodzina na Swoim, w ramach którego państwo udziela dopłat do kredytów hipotecznych
Mimo spowolnienia gospodarczego coraz więcej młodych małżeństw decyduje się skorzystać z programu Rodzina na Swoim. Według danych Banku Gospodarstwa Krajowego od początku roku udzielono blisko 19 tys. preferencyjnych kredytów na łączną kwotę ponad 3,2 mld zł. To więcej niż zakładano na cały rok, ale BGK zapewnia, że pieniędzy nie zabraknie.

Popularność programu zdecydowanie wzrosła wraz z początkiem 2009 r., kiedy weszła w życie nowelizacja Ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania, która reguluje program Rodzina na Swoim. Wprowadzone zmiany - w tym wyższe limity cen za metr kwadratowy mieszkań i domów w wielu województwach - znacząco zwiększyły dostępność preferencyjnego kredytu.

Większa oferta

Coraz więcej banków pożycza więc pieniądze w ramach programu. Niektóre jak PKO BP udzielają kredytu dla młodych małżeństw nawet na 100 proc. wartości nieruchomości. Ostatnio do programu przystąpił Eurobank i bank BZ WBK, który co prawda oferuje niską marżę, ale wymaga wkładu własnego co najmniej jednej piątej wartości nieruchomości.

W sumie w programie bierze obecnie 14 banków oraz 46 SKOK-ów. Siedem spośród banków - PKO BP, Pekao, Eurobank, Alior, Meriutum Bank, Bank Pocztowy oraz Gospodarczy Bank Wielkopolski - deklaruje udzielanie kredytów na 100 proc. wartości nieruchomości. 15 proc. wkładu własnego trzeba mieć w DomBanku i Mazowieckim Banku Regionalnym, a 20 proc. w Banku Polskiej Spółdzielczości, Banku BPH, Pekao Banku Hipotecznym i BZ WBK.

Taniej dla młodych małżeństw

Kredyt dla młodych małżeństw jest zazwyczaj tańszy od standardowych kredytów hipotecznych. Dzieje się tak, ponieważ przynajmniej połowę odsetek przez osiem lat spłaty kredytu spłacane jest ze środków Funduszu Dopłat zarządzanego przez BGK Wartość dopłaty jest jednakowa w wszystkich bankach i dla kredytu w wysokości 300 tys. zaciągniętego na 30 lat wynosi obecnie 775 zł zł. Jej wartość wylicza się na podstawie stopy referencyjnej (średnia arytmetyczna trzymiesięcznej stopy WIBOR z trzech miesięcy) powiększonej o 2 pkt. proc.

- Standardowe kredyty hipoteczne są w ostatnich miesiącach nie tylko trudno dostępne ze względu na ograniczenia, jakie wprowadziły banki, ale również ze względu na ich wysoką cenę. Marże za kredyty złotowe, nawet jeśli są obniżone dzięki promocjom, to i tak w zestawieniu z wysokim wskaźnikiem WIBOR dadzą nam wysokie oprocentowanie kredytu - uważają analitycy porównywarki Comperia.pl

Nawet na 30 lat

Tak więc wielu klientów dostrzega, że tzw. kredyty dla młodych małżeństw dają okazję do sporych oszczędności, przynajmniej przez pierwszych 8 lat spłaty kredytu. Rata, dzięki rządowej dopłacie do połowy części odsetkowej, zostaje bowiem znacznie pomniejszona.

Eksperci banku PKO BP do podstawowych korzyści kredytu preferencyjnego dla młodych małżeństw zaliczają - możliwość uzyskania tańszego kredytu mieszkaniowego , przez co możliwe jest zmniejszenie obciążeń budżetu domowego oraz długi okres kredytowania - do 30 lat.

Tym, czym różnią się oferty to wysokość wkładu własnego, niskie koszty udzielenia i obsługi kredytu, czyli marże oraz prowizje. Warto więc dokładnie sprawdzić wszystkie oferty banków. Kredyty preferencyjne udzielane są tylko w złotych.

Porównanie kredytu Rodzina na Swoim z innymi kredytamiKredytWysokość raty
Rodzina na Swoim (marża 2,96)815 zł*
Kredyt w PLN (marża 2,8)1 328 zł
Kredyt w PLN (marża 1,35)1 139 zł
Kredyt w CHF(marża 4)1 054 zł
Źródło: obliczenia Open Finance

* wysokość pierwszej raty. Dopłaty z programu otrzymuje się przez osiem lat. Obliczenia przykładowe dla kredytu w wysokości 200 tys. zł zaciągniętego na 30 lat

Metraż i cena gra rolę

Żeby móc się starać o kredyt z dopłatą, trzeba spełnić ustawowe warunki dotyczące powierzchni i ceny domu lub mieszkania. Powierzchnia użytkowa mieszkania nie może przekraczać 75m2 zaś domu jednorodzinnego 140 m2.

Ograniczono także cenę nieruchomości. W każdym województwie jest ona inna (a i wewnątrz niego różni się w największych miastach i poza nimi). Dokładne limity publikowane są co kwartał przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Na dofinansowanie można liczyć w przypadku:1.zakupu będącego w budowie lub istniejącego domu lub mieszkania,
2.zakupu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
3.pokrycia kosztów budowy mieszkania lub domu jednorodzinnego, budowanego przez spółdzielnię mieszkaniową,
4.wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, którego przedmiotem jest zasiedlany po raz pierwszy lokal mieszkalny
5.budowy domu jednorodzinnego,
6.nadbudowy, przebudowy lub rozbudowy budynku mieszkalnego lub adaptacją budynku lub lokalu o innym przeznaczeniu na cele mieszkalne, w celu uzyskania lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość.
Cele nie mogą być łączone.

Nie można mieć innego mieszkania

Jeżeli kredytobiorca nie posiada zdolności kredytowej, umowa o kredyt preferencyjny może być zawarta również przez inne osoby. Muszą one być jednak z kredytobiorcą są spokrewnione lub spowinowacone.

Warto podkreślić, że osoby starające się o kredyt dla młodych małżeństw nie mogą być stroną innej umowy kredytu preferencyjnego. I co ważne nie mogą być właścicielem lub współwłaścicielem domu lub mieszkania. Osobom tym nie może również przysługiwać spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania lub domu.

Klient może ubiegać się o kredyt, jeśli przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do mieszkania lub jest najemcą mieszkania, pod warunkiem zobowiązania się do zrzeczenia się prawa do lokalu lub wypowiedzenia członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej, a w przypadku najmu - rozwiązania umowy najmu i opróżnienia mieszkania, w terminie 6 miesięcy od dnia uzyskania własności lokalu/ domu jednorodzinnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania / domu lub przystąpienia do użytkowania wybudowanego domu.