Słynne polskie wsie i miasteczka. Wiesz, dokąd wędrował Koziołek Matołek?

1 / 11

Słynąca z produkcji koronek wieś Koniaków leży:

2 / 11

Koziołek Matołek wędrował do Pacanowa, żeby:

3 / 11

W Teremiskach znajduje się:

4 / 11

Pomnik świerszcza, nawiązujący do wiersza Jana Brzechwy, znajduje się:

5 / 11

W Żelazowej Woli urodził się:

6 / 11

Małopolska wieś Zalipie słynie z:

7 / 11

Muzeum Henryka Sienkiewicza mieści się w dawnym dworku pisarza w:

8 / 11

Umowny geometryczny środek Polski znajduje się w województwie łódzkim, w miejscowości:

9 / 11

W Kostrzynie nad Odrą odbywa się:

10 / 11

Ćmielów ma kilkusetletnią tradycję produkcji:

11 / 11

Ruiny kościoła, który wskutek działania fal morskich częściowo zsunął się z morskiego brzegu możemy oglądać w: