Strajk nauczycieli, przewrót majowy, czarny protest - quiz wiedzy o najważniejszych strajkach i protestach

1 / 14

Na czele strajku nauczycieli wiosną 2019 roku stanął:

2 / 14

Protest rolników odbywający się od początku 2019 roku organizuje:

3 / 14

Który z polskich przewoźników przeprowadził głośny strajk jesienią 2018 roku?

4 / 14

Tzw. strajk "czerwonych długopisów" to protest:

5 / 14

Czarny protest to seria strajków organizowana przez:

6 / 14

W odpowiedzi na wprowadzenie stanu wojennego przez Jaruzelskiego w 1981 roku strajk przeprowadzili górnicy z kopalni węgla kamiennego:

7 / 14

Strajk w Stoczni Gdańskiej, na którego czele stanął m.in Lech Wałęsa, miał miejsce w:

8 / 14

Wydarzenia zwane w historii Polski "czarnym czwartkiem" związane są z/ze:

9 / 14

Wydarzenia związane z tzw. "studenckim marcem" w 1968 roku zapoczątkowało zdjęcie z desek Teatru Narodowego jednej z patriotycznych sztuk, której?

10 / 14

Strajk generalny połączony z demonstracjami ulicznymi w czerwcu 1956 roku przeszedł do historii jako:

11 / 14

Przewrót majowy w 1926 roku to wydarzenia związane z masowymi strajkami m.in. tramwajarzy, kolejarzy czy telefonistek. Związane z nim było dojście do władzy:

12 / 14

Strajk szpularek w 1883 roku zorganizowany został przez robotnice z fabryki włókienniczej:

13 / 14

Za pierwszy strajk w Polsce uznaje się protest górników w 1690 roku. Pracowników, której kopalni dotyczyły te wydarzenia?

14 / 14

Strajk, w czasie którego pracownicy nie porzucają pracy, lecz pracują mało wydajnie, to: