Polskie banknoty z PRL-u. Pamiętasz, jak wyglądały?

1 / 10

Banknot o nominale miliona złotych z wizerunkiem Władysława Reymonta miał kolor:

2 / 10

Na rewersie banknotu o nominale 2000 zł znajduje się podobizna:

3 / 10

Jedyną kobietą uwiecznioną na starych banknotach była:

4 / 10

Na rewersie banknotu o nominale 5000 zł został umieszczony zapis nutowy:

5 / 10

Który słynny komunistyczny generał znajdował się na 50-złotówce?

6 / 10

W latach 80. najniższy nominał banknotu polskiego w oficjalnym obiegu wynosił:

7 / 10

Na rewersie banknotu o nominale 20 tys. zł naszkicowano:

8 / 10

Wizerunek najsłynniejszego polskiego astronoma znajdował się na banknocie o nominale:

9 / 10

Najwyższy nominał polskiego banknotu w oficjalnym obiegu wynosił:

10 / 10

Na banknocie o nominale 50 tys. zł znajdował się wizerunek:

Wspominamy stare banknoty