Ile podatku VAT można odliczyć od samochodu z "kratką"?

Nowe przepisy odliczania podatku VAT od samochodów z tzw. "kratką" znacznie utrudniły życie przedsiębiorcom. Od kwietnia 2014 roku umowa leasingu na samochód osobowy z homologacją ciężarową nie zawsze pozwala na pełne odliczenie podatku od rat leasingowych czy wydatków eksploatacyjnych.

Bezwarunkowe odliczenie podatku VAT w pełnej wartości

Popularna wśród polskich przedsiębiorców samochodowa "kratka" nie jest już bezwzględnym uzasadnieniem dla odliczenia 100% podatku od towarów i usług. W obowiązujących w tej chwili przepisach warunkiem pełnego odliczenia VAT-u bez potrzeby udowadniania jego wykorzystania do prowadzonej działalności konieczne jest spełnienie określonych parametrów dla każdego typu pojazdów. Pełne odliczenie podatku jest możliwe w przypadku:

- Leasingu samochodu dostawczego o masie całkowitej powyżej 3,5 tony.

- Aut typu van, samochodów wielozadaniowych oraz pojazdów z otwartą przestrzenią ładunkową, które posiadają jeden rząd siedzeń oddzielonych trwałą przegrodą, z zaświadczeniem okręgowej stacji kontroli pojazdów i odpowiednim zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

- Samochodów innych niż auta osobowe z nadwoziem przeznaczonym do transportu ładunków (dodatkowo spełniające te same warunki, jak samochody typu van).

- Pojazdów specjalnych, takich jak koparki, agregaty, podnośniki itp.

- Motorowerów z silnikiem spalinowym o poj. skokowej do 50 cm3 lub silnikiem elektrycznym o mocy do 4 kW i ograniczeniem prędkości do 45 km/h.

- Pojazdów pogrzebowych oraz bankowozów typu A i B z jednym rzędem siedzeń lub masą całkowitą przekraczającą 3 tony i spełniających dodatkowe wymogi wynikające z rozporządzeń.

Firmy posiadające w swojej flocie któryś z wyżej wymienionych pojazdów nie mają obowiązku zgłaszania go do urzędu skarbowego, a także ewidencjonowania jego przebiegu w celu odliczenia 100 proc. podatku VAT.

Pełne odliczenie VAT-u przy leasingu samochodów osobowych

Leasing to najpopularniejsza forma finansowania samochodu dla firmy. W tym wypadku prawo do odliczenia całej kwoty podatku od rat leasingowych i bieżących wydatków przysługuje przedsiębiorcom wykorzystującym samochód osobowy o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony wyłącznie do celów służbowych. Podatnik, aby móc skorzystać z tego prawa musi wykonać kilka czynności:

- zgłosić firmowy samochód we właściwym urzędzie skarbowym wypełniając formularz VAT-26,

- prowadzić szczegółową ewidencję przebiegu pojazdu (tzw. kilometrówkę) zawierającą m.in. informację o aktualnym stanie licznika auta,

- opracować regulamin użytkowania firmowego samochodu.

Każde z dodatkowych działań ma za zadanie dowieść, że auto jest używane jedynie do celów służbowych. Niestety dla przedsiębiorców oznacza to kolejną dawkę i tak już sporej liczby firmowych formalności.

Odliczenie 50% podatku VAT

Przedsiębiorcy mają do wyboru jeszcze jedno rozwiązanie, czyli tzw. mieszane użytkowanie firmowego samochodu. Pozwala ono prywatnie korzystać z leasingowanego samochodu, przy zachowaniu prawa do odliczania połowy podatku VAT od kosztów eksploatacji oraz leasingu. Od lipca br. przedsiębiorcy mogą też odliczać 50% VAT-u od tankowanego paliwa. Co ważne, w przypadku samochodu będącego środkiem trwałym, pozostała część (50%) nieodliczonego podatku od towarów i usług może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodu.