10 mln zł kary dla PGNiG. Dostawca gazu nie wykonał części decyzji UOKiK

PGNiG nie wykonało w całości decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i dostanie 10 mln zł kary. Chodzi o nieprawidłowe zapisy w umowach z odbiorcami.

W grudniu 2013 r. UOKiK przyjął zobowiązanie PGNiG do usunięcia z umów sprzedaży gazu nieprawidłowych zastrzeżeń. Chodziło m.in. o klauzule, które ograniczały hurtowym i detalicznym odbiorcom możliwość zmniejszania zamawianej ilości gazu, a także dalszą jego odsprzedaż, uzależniając to od zgody PGNiG.

Spółka z własnej inicjatywy przedstawiła propozycje zmian w umowach i zobowiązała się usunąć z nich nieprawidłowe zapisy. Powstały jednak wątpliwości, czy aby PGNiG rzeczywiście realizuje przyjęte zobowiązanie. Dlatego też w październiku 2014 r. UOKiK wszczął postępowanie sprawdzające wykonanie decyzji.

Wykazało ono, że firma nie wypełniła w całości przyjętego na siebie zobowiązania. Zaproponowała odbiorcom usunięcie zakwestionowanych postanowień, wprowadzając jednak do aneksowanych umów nowe postanowienia, których skutki są identyczne z tymi, które usunęła. Zobowiązywały one odbiorców do nabywania w przyszłości od PGNiG stałej, minimalnej ilości gazu, ustalonej na podstawie wielkości zamówienia w 2014 r.

Na PGNiG SA została nałożona kara pieniężna w wysokości 5 tys. euro za każdy z 490 dni zwłoki w wykonaniu zobowiązania. Łączna wysokość kary wyniosła więc 2,45 mln euro, co stanowi równowartość ponad 10 mln złotych.

Chcesz wiedzieć szybciej? Polub nas

Więcej o: