Liczba abonentów domeny .pl zbliża się do miliona. NASK podsumował III kwartał 2015 r.

Najnowszy raport NASK za trzeci kwartał 2015 roku przynosi informacje o najwyższym od 2012 roku przyroście nazw w domenie .pl - z blisko 5-proc. dynamiką przyrostu w ujęciu rocznym. Tym samym na koniec trzeciego kwartału 2015 roku stan rejestru domeny .pl osiągnął poziom 2 642 378 nazw, utrzymywanych na rzecz ponad 992 tys. abonentów. Dynamika przyrostu liczby abonentów wskazuje, że na koniec 2015 roku liczba abonentów domeny .pl może przekroczyć milion.

Według danych NASK w trzecim kwartale zarejestrowanych zostało 282 071 nowych nazw w domenie .pl, co wskazuje, że średnio dziennie rejestrowanych było ponad 3 tys. nowych nazw.

W związku z zaprzestaniem przez NASK bezpośredniej rejestracji nazw w domenie .pl nowe rejestracje w trzecim kwartale odbywały się wyłącznie za pośrednictwem Partnerów NASK. Blisko 60 proc. umów zawartych zostało za pośrednictwem dwóch głównych rejestratorów - nazwa.pl i home.pl, z czego krakowska spółka nazwa.pl w okresie od lipca do września 2015 roku obsłużyła w tym zakresie 29,47 proc. rejestracji.

Obsługa abonentów

Jak podaje NASK, na koniec września 2015 roku rejestr domeny .pl liczył ponad 992 tys. unikalnych abonentów. Największy udział w ich obsłudze - 24,27 proc. - miał polski rejestrator nazwa.pl, który jednocześnie odnotował wzrost udziału w obsłudze abonentów nazw domeny .pl o 0,48 pkt proc.

Obsługa nazw domeny .pl

Partnerzy NASK obsługiwali na koniec trzeciego kwartału 2015 roku 99,42 proc. nazw domeny .pl, z czego na koniec września 2015 nazwa.pl miała 22,12 proc. udziału, także w tym obszarze odnotowując wzrost udziału w liczbie obsługiwanych nazw domeny .pl o 1,00 pkt proc.

- Po bardzo dobrym pierwszym półroczu 2015 roku, w trzecim kwartale nazwa.pl potwierdziła stabilny udział rynkowy, utrzymując dotychczasową wysoką dynamikę rejestracji. W okresie od lipca do września br. niemal co trzecia domena polska zamawiana była za pośrednictwem nazwa.pl.

Sukcesywnie zwiększał się także udział nazwa.pl w obsłudze domen .pl, uwzględniający nowe rejestracje i odnowienia. Najistotniejszym dla nazwa.pl wskaźnikiem w zakresie rynku domen jest wolumen obsługiwanych abonentów - w tej kategorii nadal umacniamy swoją pozycję, zwiększając dynamikę względem poprzednich kwartałów - komentuje Tomasz Żyła, prezes zarządu nazwa.pl SA.

Więcej o: