9 tys. przedsiębiorców zabrało głos. Jaki mają problem? Klientów...

Europejscy prezesi, dyrektorzy finansowi, kontrolerzy finansowi oraz menedżerowie ryzyka handlowego wypowiedzieli się na temat tego, jakie sprawy najbardziej zagrażają ich przedsiębiorstwom. Okazało się, że największym ryzykiem są klienci, którzy często nie płacą na czas.

Z danych "Europejskiego Raportu Płatności" przygotowanego przez firmę Intrum Justitia wynika, że coraz częściej do upadku przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich, przyczynia się brak płynności finansowej rozumiany jako brak zdolności płatniczej.

Dokładnie 40 proc. europejskich przedsiębiorców uważa, że nieuregulowanie przez ich klientów należności na czas hamuje dalszy rozwój firmy. W Polsce 25 proc. respondentów zdeklarowało, że terminowe zapłaty pozwoliłyby im na zatrudnienie większej liczby pracowników.

Najpoważniejszym problemem są opóźnienia w zapłatach za transakcje handlowe. 70 proc. respondentów przyznaje, że ich problemy finansowe spowodowane są trudnościami w ściągnięciu zobowiązań od dłużników. Niemało, bo aż 60 proc. ankietowanych, uważa, że opóźnienia w zapłacie za fakturę są zamierzonymi działaniami.

Ponad połowa ankietowanych uważa też, że dłużnicy borykający się z finansowymi problemami i międzynarodowe nieterminowe płatności przyczyniają się do zaciągania kolejnych kredytów, które wpędzają zdrowe firmy w spiralę zadłużenia. Przekłada się to na opóźnienia w wypłatach dla pracowników, które na dalszych etapach mogą skutkować opóźnieniami w zapłacie za podstawowe zobowiązania przedsiębiorstwa, jak również zwolnieniami wśród pracujących osób, a w konsekwencji upadłością.

"Europejski Raport Płatności" jest badaniem przeprowadzonym przez Intrum Justitia w 29 krajach Europy, angażującym corocznie około 9 tys. przedsiębiorstw. Raport ten analizuje rzeczywistość biznesową i określa ryzyko, jak również prognozy w następujących kwestiach: czas płatności, utrata płatności, konsekwencje spóźnionych płatności i prognozy rozwoju ryzyka oraz dane finansowe.

Więcej o: