Kto ma ile i dlaczego mężczyźni dostają więcej od kobiet? Prześwietlamy polskie emerytury

Najwięcej polskich emerytów dostaje miesięcznie od ZUS-u pomiędzy 1,6 a 1,8 tys. zł. Prawie co setny otrzymuje jednak ponad 5 tys. zł brutto. O Ile więcej dostają mężczyźni niż kobiety? Prześwietlamy emerytury Polaków.

Według ZUS przeciętna emerytura po waloryzacji w marcu 2015 r. wypłacana przez ZUS wyniosła 2016,81 zł brutto miesięcznie. W marcu emeryturę pobierało prawie 5 mln osób, z czego 59,3 proc. stanowiły kobiety, a 40,7 proc. mężczyźni. Średnia emerytura kobiet wyniosła 1698 zł, a mężczyzn 2481 zł. Kobiety otrzymują emerytury, które są średnio o 32 proc. niższe niż świadczenia otrzymywane przez mężczyzn.

Według badań przeprowadzonych przez Komisję Europejską różnica w wysokości emerytur pobieranych przez mężczyzn i kobiety w Unii Europejskiej wynika przede wszystkim z trzech trendów rynkowych:

1. Wskaźnik zatrudnienia kobiet jest niższy niż wśród mężczyzn. Według danych GUS w 2014 r. wskaźnik zatrudnienia osób powyżej 15. roku życia wśród kobiet wyniósł 43,8 proc., a wśród mężczyzn 59,2 proc.

2. Kobiety pracują krócej. Wpływ na to ma między innymi obniżony wiek emerytalny kobiet (obecnie wyrównywany) i urlopy macierzyńskie i wychowawcze. Oprócz tego w niektórych rodzinach nadal funkcjonuje model pracującego mężczyzny i kobiety wychowującej dzieci.

3. Kobiety otrzymują na ogół niższą pensję, ale nie zawsze wynika to z dyskryminacji. Rzadziej zajmują wysokie stanowiska, które wiążą się z wysoką płacą, która z kolei przekłada się na wysokość przyszłej emerytury.

Duże różnice nie tylko w Polsce

Wysokie różnice w wysokości emerytur kobiet i mężczyzn odnotowuje się nie tylko w Polsce. Z analizy przeprowadzonej przez KE w 2013 r. wynika, że średnia luka płacowa w państwach Unii w 2009 r. wyniosła 39 proc. Najwyższa różnica pomiędzy emeryturami kobiet i mężczyzn wystąpiła w Luksemburgu i w Niemczech (odpowiednio 47 i 44 proc.). Najniższą odnotowano w Estonii (4 proc.) i na Słowacji (8 proc.). Oznacza to, że luka w wysokości emerytur jest wyższa w tych krajach, w których płace są wyższe od przeciętnych w UE.

Rozkład emerytur w Polsce

Największy odsetek emerytów - 12 proc. - pobiera świadczenie w przedziale 1,6-1,8 tys. zł brutto. Niewiele mniej - 11,8 proc. - otrzymuje emeryturę w wysokości od 1,4 tys. do 1,6 tys. zł. Powyżej poziomu 1,8 tys. zł wraz ze wzrostem wysokości świadczenia systematycznie maleje odsetek pobierających je emerytów. Tylko niespełna 1 proc. emerytów otrzymywało miesięcznie 5 tys. zł brutto i więcej.

Procentowy rozkład emerytur w marcu 2015 r. Create column charts

Ile powinieneś zarabiać? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi.

Chcesz wiedzieć szybciej? Polub nas

Więcej o: