Wynajmij specjalistów IT

Dziś firma nie musi zatrudniać zespołu IT by móc okresowo korzystać z pracy programistów. Body leasing IT to okresowy najem fachowców o różnych kompetencjach. Wszystkimi formalnościami zajmuje się wyspecjalizowana firma. Rozwiązanie to pozwala ciąć koszty zatrudniania i eliminować związane z tym formalności.

74% przedstawicieli małych i średnich firm uważa, że outsourcing jest ważny w informatyzacji przedsiębiorstwa. Korzysta z niego ponad połowa badanych (55 proc.), a 47 proc. twierdzi, że jego rola w ostatnich latach wzrosła - oto najważniejsze wnioski raportu dotyczącego outsourcingu IT przygotowanego przez ICAN Research.

Jak pokazują wyniki raportu, trzy czwarte małych i średnich firm zgodnie twierdzi, że outsourcing IT jest ważny w informatyzacji przedsiębiorstwa. Według respondentów, outsourcing informatyczny najważniejszy jest dla firm działających w sektorze handlu (75%), usług (74%) i produkcji (72%).

Mniejsze firmy decydują się na outsourcing głównie ze względów oszczędnościowych. MŚP korzystające z outsourcingu kompetencji to zazwyczaj firmy, którym zwyczajnie nie opłaca się zatrudniać na etat pracowników dedykowanych wyłącznie do IT. Współpraca z zewnętrznymi dostawcami umożliwia im ponadto inne, świeże spojrzenie na projekt. Ukazuje nową perspektywę, która może zrodzić bodźce do intensywniejszego rozwoju firmy.

Konsultanci dzielą się swoją wiedzą, która zostaje w firmie już na zawsze i może być efektywnie wykorzystywana. Pozwala to zoptymalizować dotychczasowe procesy i zaczerpnąć nowe, elastyczne rozwiązania, redukując tym samym błędy dotychczas popełniane.

Fot. ShutterstockFot. Shutterstock Fot. Shutterstock Fot. Shutterstock

Duże firmy korzystają z możliwości body leasingu IT bardzo pragmatycznie: usługi takie pozwalają zredukować koszty, pozyskać ekspertów i dodatkowe ręce do pracy, przy braku własnych zasobów. Pozyskują również wiedzę ekspercką, czasem w niszowych technologiach lub niestandardowych rozwiązaniach projektowych.

Komfort firmy korzystającej z outsourcingu to przede wszystkim dostęp do wyspecjalizowanych ekspertów, dzięki współpracy z firmami zajmującymi się pozyskiwaniem konsultantów z rynku. Klient nie musi poświęcać czasu na żmudne procesy rekrutacyjne i poszukiwanie bezpośrednie (direct search), dodatkowo otrzymuje błyskawiczną odpowiedź na swoje zapytanie, często dotyczące rzadkich kompetencji. Nie ponosi kosztów związanych z wdrażaniem i szkoleniem pracowników. Ma swobodę w samodzielnym doborze kompetencji konsultantów. Jeśli nie będzie zadowolony, może szybko zrezygnować ze świadczonych usług i zaangażować innego konsultanta.

Firma, dzięki korzystaniu z usługi outsourcingu kompetencji IT, ma dostęp do wiedzy i pomocy ekspertów w systemie 24/7/365. Konsultanci mogą pojawić się u klienta natychmiast po zgłoszeniu takiej potrzeby, a także mogą zdalnie udzielić fachowej pomocy. Pracują, świadcząc daną usługę wtedy gdy faktycznie jest to wymagane przez klienta, co pozwala efektywnie wykorzystać czas i zaoszczędzić pieniądze.

Dzięki usłudze 'body leasing' pracodawcy nie ponoszą dodatkowych kosztów związanych choćby z obsługą kadrowo-płacową konsultantów. Te operacyjne działania bierze na siebie dostawca, co sprawia, że pracodawca płaci mniejsze składki, oszczędza na wynagrodzeniach, urlopach, pakietach emerytalnych, socjalnych oraz chorobowych. Oszczędności można też uzyskać zaczynając od rezygnacji z wynajmowania dodatkowych powierzchni biurowych, opłat czynszowych, amortyzacji sprzętu biurowego, na połączeniach telefonicznych skończywszy.

Fot. ShutterstockFot. Shutterstock Fot. Shutterstock Fot. Shutterstock

W momencie nawiązania współpracy z firmą świadczącą usługi outsourcingu kompetencji konieczne jest ustalenie kilku ważnych aspektów. Przede wszystkim należy ustalić zakres wykonywanych prac, stawki za osobodzień konsultanta, profile, które zawierają opis pożądanych kompetencji, wymagań czy konieczność posiadania specyficznych certyfikatów poświadczających wiedzę kontraktora. Umowa powinna też zawierać zapisy dotyczące kwestii związanej z infrastrukturą (niektóre firmy preferują, by konsultant ze względów bezpieczeństwa pracował na ich własnym sprzęcie), a także czas realizacji projektu, model współpracy, gwarancja i często pomijane prawa autorskie.

Marta Barcicka - Kierownik Zespołu Zarządzania Personelem i HR w PKO BP FINAT.

***

PKO BP FINAT to spółka z grupy PKO Banku Polskiego. Oferuje usługi outsourcingowe dla firm. Jako oferujący usługi body leasingu posiada jedną z największych w Polsce baz pracowników IT o różnym profilu doświadczenia. Usługa dostępna jest w całym kraju zarówno dla dużych jaki i mniejszych firm.

Body leasing nazywany również outsourcingiem personalnym to okresowy najem specjalistów IT o różnym zakresie kompetencji. Rozwiązanie to coraz częściej stosowane jest dla usprawnienia zarządzania projektami IT i zmniejszenia ich kosztów. Jest korzystne zarówno dla dużych, średnich jak i mniejszych firm.