Duże zmiany w programie Mieszkanie dla młodych

Umożliwienie osobom, które podpiszą ze spółdzielnią mieszkaniową umowę na budowę mieszkania udziału w programie Mieszkanie dla młodych i wprowadzenie dodatkowych preferencji dla rodzin mających więcej niż jedno dziecko - to tylko niektóre zmiany w programie Mieszkanie dla młodych, jakie uchwalił Sejm.

Chodzi o nowelizację ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania

przez młodych ludzi.

Zwiększenie katalogu osób, które mogą skorzystać z programu Mieszkanie dla młodych

Obecnie obowiązujące przepisy umożliwiają uzyskanie wsparcia finansowego osobom, które kupują od spółdzielni mieszkania, powstające na zasadach deweloperskich oraz te budowane na rzecz członków spółdzielni, których budowa została już zakończona i rozliczona.

W myśl uchwalonych przez Sejm zmian w programie Mieszkanie dla młodych, z możliwości dofinansowania wkładu własnego będą mogli skorzystać członkowie spółdzielni mieszkaniowej, którzy podpiszą z nią umowę na budowę mieszkania i wniosą wkład budowlany do spółdzielni w celu uzyskania prawa własności mieszkania.

Wsparcie dla dużych rodzin

Nowelizacja przewiduje zwiększenie powierzchni mieszkaniowej z 50 do 65 m kw., od której będzie liczona dopłata do wkładu własnego dla rodzin wychowujących co najmniej trójkę dzieci, co zwiększy wysokość dofinansowania o 30 proc. Osoby i rodziny z dwójką dzieci będą mogły otrzymać wyższe dofinansowanie wkładu własnego - 20 proc. zamiast dotychczasowych 15 proc., natomiast w przypadku trójki dzieci i więcej - nastąpi wzrost dopłaty z 15 do 30 proc. Dla rodzin z trojgiem dzieci w połączeniu ze zwiększeniem podstawy wymiaru wsparcia, oznacza to wzrost wysokości dofinansowania wkładu własnego o 160 proc.

Z programu Mieszkanie dla młodych będą mogły skorzystać osoby i rodziny z trójką dzieci (lub większą ich liczbą), które mają już mieszkanie, ale chcą kupić większe. W takiej sytuacji rodziców nie będzie dotyczył obecnie obowiązujący limit wieku, zgodnie z którym co najmniej jeden z kupujących nie może mieć ukończonych 35 lat.

Ułatwienia dla osób bez zdolności kredytowej

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami jeśli nabywca - mimo dofinansowania wkładu własnego - nie miał zdolności kredytowej, to do umowy kredytu razem z nim mogła przystąpić najbliższa rodzina, np. rodzice, rodzeństwo, ojczym, macocha lub teściowie. W myśl uchwalonych zmian, teraz kredytobiorców będą mogły wesprzeć dowolne osoby. Nastąpi bowiem zniesienie zamkniętego katalogu osób, które mogą przystąpić do umowy kredytu jako dodatkowy kredytobiorca.

Dofinansowanie dla mieszkań powstałych w wyniku adaptacji

Dofinansowaniem wkładu własnego zostaną objęte mieszkania, które powstały w wyniku przebudowy lub adaptacji. Chodzi tu o przebudowę lub adaptację na mieszkanie strychu, budynków niemieszkalnych lub kamienic.

Wcześniejsza spłata kredytu

Jeśli kredytobiorca w okresie 5 lat od dnia ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania spłaci całość lub część kredytu - w wysokości większej niż przyznane mu wsparcie - będzie musiał zwrócić część dofinansowania wkładu własnego.

Omawiana nowelizacja ma wejść w życie po 14 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Obecnie trafiła do prac w Senacie.

Kancelaria Prawna Skarbiec

, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.