Będą ułatwienia w działalności innowacyjnej

Zniesienie opodatkowania podatkiem dochodowym aportu własności intelektualnej i przemysłowej oraz wydłużenie okresu (z obecnych 3 lat do 6), w jakim przedsiębiorca może odliczyć koszty na działalność badawczo-rozwojową - to tylko część propozycji, zawartych w projekcie nowelizacji ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej, przygotowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przygotowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego projekt ustawy o zmianie ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej (dalej: projekt).

Proponowane zmiany

Projekt przewiduje zniesienie opodatkowania podatkiem dochodowym aportu własności intelektualnej i przemysłowej (tj. akcje spółki otrzymane w zamian za wniesioną własność intelektualną nie podlegałyby opodatkowaniu). Rozwiązanie to zostało wprowadzone na lata 2016-2017. Wprowadzenie go na stałe ma na celu zwiększenie po stronie podatnika pewności, co do otoczenia prawnego w jego przedsięwzięciach długoterminowych (charakterystycznych dla działalności innowacyjnej). Zniesienie opodatkowania aportu, ma za cel zintensyfikować udział m.in. uczelni w przedsięwzięciach komercjalizacji wyników badań.

Ponadto podwyższona ma być kwota maksymalnego odliczenia kosztów kwalifikowanych dla mikroprzedsiębiorców i MŚP do 50 %, a dla pozostałych przedsiębiorców do 50 % na koszty osobowe, a 30% na pozostałe. Rozwiązanie to, poprzez ujednolicenie wskaźników dla MŚP ma wpłynąć na większą przejrzystość przepisów dla podatników, którzy mają mniejsze możliwości korzystania z profesjonalnej obsługi prawnopodatkowej. Bez zmian pozostają kwoty dla pozostałych podatników.

Projekt wydłuża okres (z obecnych 3 lat do 6) w jakim przedsiębiorca może odliczyć koszty na działalność badawczo-rozwojową. Wydłużenie tego okresu jest korzystne dla przedsiębiorców prowadzących działalność innowacyjną, w której efekty pojawiają się po dłuższym okresie czasu.

Propozycje podatkowe

Zniesione ma być także opodatkowanie podatkiem dochodowym aportu własności intelektualnej i przemysłowej (tj. akcje spółki otrzymane w zamian za wniesioną własność intelektualną nie podlegałyby opodatkowaniu). Rozwiązanie to ma obowiązywać w latach 2016-2017.

Projekt przewiduje podwyższenie kwoty maksymalnego odliczenia kosztów kwalifikowanych dla mikroprzedsiębiorców i MŚP do 50 %, a dla pozostałych przedsiębiorców do 50 % na koszty osobowe, a 30% na pozostałe

Wydłużony ma być okresu (z obecnych 3 lat do 6) w jakim przedsiębiorca może odliczyć koszty na działalność badawczo-rozwojową, a także wprowadzony zwrot gotówkowy dla nowo powstających przedsiębiorstw.

Zwiększone mają być kwoty ulgi wydatkowej dla podatników podnoszących stale poziom nakładów na badawczo-rozwojową.

W przypadku, gdy podatnik w roku następującym bezpośrednio po okresie trzech lat, w których miał prawo korzystać z odliczenia kosztów kwalifikowanych, zwiększył wartość kosztów kwalifikowanych o 50% w porównaniu do średniej wartości takich kosztów poniesionych przez 3 lata, mógłby w rozliczeniu za czwarty rok podatkowy, wartość kosztów kwalifikowanych, poniesionych w tym roku powiększyć o 50% wartości wzrostu tych kosztów.

Zmiany proceduralne

Projekt przewiduje także zmiany w procedurze. Usunięciu ma ulec niekorzystne dla pracowników, będących twórcami wynalazków, ograniczenie czasowe (do 5 lat) w udziale przez nich w korzyściach otrzymywanych przez uczelnię z komercjalizacji.

Autorem jest:

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizująca się w przeciwdziałaniu bezprawiu urzędniczemu i w kontrolach podatkowych