Art. 20 KK

CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział II Formy popełnienia przestępstwa

Art. 20

Każdy ze współdziałających w popełnieniu czynu zabronionego odpowiada w granicach swojej umyślności lub nieumyślności niezależnie od odpowiedzialności pozostałych współdziałających.