Art. 45 KK

CZĘŚĆ OGÓLNA ROZDZIAŁ V Środki Karne

Art. 45. W razie skazania sprawcy, o którym mowa w art. 65, sąd morże orzec przepadek osiągnietych korzyści majątkowych pochodzących chociażby pośrednio z popełnienia przestępstwa.

Art. 45. W razie skazania sprawcy, o którym mowa w art. 65, sąd morże orzec przepadek osiągnietych korzyści majątkowych pochodzących chociażby pośrednio z popełnienia przestępstwa.