Art. 48 KK

CZĘŚĆ OGÓLNA ROZDZIAŁ V Środki Karne

Art. 48. § 1. Wysokość jednej nawiązki nie może przekraczać dziesięciokrotonści najniższego miesięcznego wynagrodzenia w czasie orzekania w pierwszej instancji.

§ 2. Nawiązka określona w art. 47 § 2 może być orzeczona w wysokości od trzykrotnego do dwudziestokrotnego najniższego wynagrodzenia w czasie orzekania w pierwszej instancji.

Art. 48. § 1. Wysokość jednej nawiązki nie może przekraczać dziesięciokrotonści najniższego miesięcznego wynagrodzenia w czasie orzekania w pierwszej instancji. § 2. Nawiązka określona w art. 47 § 2 może być orzeczona w wysokości od trzykrotnego do dwudziestokrotnego najniższego wynagrodzenia w czasie orzekania w pierwszej instancji.